Sorgebud

Hej Vänner                                    281016  Dodoma

Så har det hänt det vi visste skulle hända,men ändå inte ville nämna vid namn.Bartolomayos mamma dog i går morse efter många veckors plågor.Hon fick somna in hemma i sitt eget hus – som hon ville.Omgiven av de sina.Bartolomayo var här i stan,men mentalt hade han förberett sig för detta och han pratade med henne länge sista gången han var hos henne.Jag sa då  till honom att “gå in och sätt dig hos din mamma och berätta allt du har på hjärtat”.Han gjorde så och det betydde mycket för honom att han fick ta en sista stund med henne.

En begravning ute hos massajerna är mycket annorlunda.Männen och kvinnorna sitter utomhus, men åtskilda åt.Det sjungs inte som annars är mycket vanligt hos andra stammar i landet.Barnen och maken gör i ordning kroppen inne i hyddan genom att smörja dess högra sida med fårfett,från hjässan till fotsulan.Fårfett är det finaste fettet man har i massajkulturen och man gör det som en hedersbetygelse till den döde.Kroppen bärs sedan ut – insvept i den kohud hon legat på när hon dog – till den öppna graven, där man längst ner i graven grävt liksom ett smalt dike där kroppen läggs på sidan med högersidan uppåt.Därefter lägger man pinnar tvärs över diket som följs av en plastsäck -eller ytterligare en kohud – som sedan täcks av våt sand.Därefter kommer alla barnbarnen och lägger ner färska kvistar med blad på. Det får inte vara torra kvistar.Därefter läggs jord försiktigt ner i graven och den sista halvmetern kan man börja att ösa igen graven.Slutligen gör man en gravkulle av jord/sand som sist märks med ett kors av ihopplockade stenar.Allt sker under tystnad.Mammans yngste son ska längre fram dela upp hennes personliga ägodelar mellan hennes barn.Kläderna gav han dock bort direkt till döttrarna som förväntas bära dem från begravningsdagen och framåt en tid.Den dödes namn nämns aldrig efter begravningen, inte förrän delningen av ägodelarna sker.Den dagen får nämna hennes namn igen.Man sörjer var och en för sig själv.I mina album finns det fotografier på henne och ska jag följa deras tradition ska jag slänga alla dessa fotografier.Det kommer jag inte att göra,men jag kommer att ta ut dem ur albumen för annars kan Bartolomayo ta ut dem och riva sönder dem.Man ska komma ihåg henne i sitt minne inte utifrån fotografier.

Bartolomayo har gråtit mycket, vilket inte massajmän ska göra.Men direkt efter att man hade smort henne med olja var tårarna borta.Likaså för hans broder Filipo, som också gråtit mycket. sverige-barto-och-samme-485

Hälsa alla från oss i Dodoma.Bartolomayo ville inte att jag skulle skicka  en bild på honom när ha  gråter utan en bild av glädje.Det fick bli denna bild från en dopp i vattnet i Rågårdsvik från i somras.

Mwalimu Ulf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s